fsb.de

„How green is your business?“

Alles in het groen.

Duurzaamheid is voor ons heel eenvoudig: wij beschouwen onze producten van oudsher als „Architecture en miniature”. Dat betekent niet alleen dat onze producten in de architectuurwereld worden gebruikt maar nog veel meer dat wij techniek en design aan de gebruikstijden van gebouwen – of architectuur in de brede zin – afmeten.

FSB en onze dochtermaatschappij SSF Sächsische Schlossfabrik leveren met milieuproductverklaringen volgens ISO 14 025 resp. EN 15 804 – zogenaamde EPD’s ‚Environmental Product Declarations’ – een betrouwbare bijdrage aan duurzame architectuur. Onze EPD’s gelden voor de assortimenten van SSF en FSB met meer dan 25.000 artikelen.

In de traditie van de Oost-Westfaalse „Gründlichkeit” hebben we ons niet met individuele producten beziggehouden. We hebben ons duurzaamheidsbegrip over alle assortimenten van FSB en SSF heen zwart op wit en volgens objectieve criteria aangetoond. Dit geldt in onbeperkte mate zowel voor onze klassieke objectbeslagen als voor de sluittechnische producten van SSF, voor alle producten van ons barrièrevrije en sanitairassortiment alsook voor onze innovatieve oplossingen voor de elektronische toegangsorganisatie.

Wij ondersteunen actief een globaal gevestigd concept dat onder duurzaamheid een gelijkwaardige waardering van ecologische, economische en sociale factoren wordt verstaan.

Er bestaat ondertussen namelijk een globale consensus over dat deze opvatting van duurzaamheid ten aanzien van de wereldwijde klimatologische en sociale uitdagingen van elementair belang zal zijn voor de levenskwaliteit van de volgende generaties.

Onze producten zien wij sinds jaar en dag als „Architectuur in miniatuur”. Dit betekent niet alleen dat onze producten in de architectuur worden gebruikt, maar nog veel meer dat techniek en design aan de gebruikstijden van gebouwen – of architectuur in de brede zin – worden afgemeten. Voor ons is de utiliteitsbouw dus vooral een architecturale en hierdoor algeheel maatschappelijke opdracht, waartoe wij met onze producten, die wij als scharnier tussen architectuur en de mens zien, al meer dan 130 jaar een passende bijdrage leveren.

Voorwaarde hiervoor is een op topkwaliteit gerichte en dus duurzame productfilosofie. FSB ging reeds „duurzaam” – een begrip waarvan vandaag de dag iedereen de mond vol heeft – te werk toen het begrip „ecologie” zelfs nog een algemeen maatschappelijk randfenomeen was waarmee enkel de dragers van – zo beweerde men toen alleszins – zelfgebreide geitenwollen sokken zich inlieten.

FSB begon al in de jaren ‘90, toen „ecologie” in bedrijven nog echt meewarig werd weggelachen, met het voor die tijd oogknipperend getitelde project „proper ondergoed” na te denken over de ecologische effecten van het nalatenschap van onze productie op onze productiestandplaats in Brakel. Zo gebeurde het dan ook dat FSB reeds eind 1995 als eerste onder-neming in Noordrijn-Westfalen en als tweede onderneming in heel Duitsland aan de strengste regels van de EU-ecoaudit werd onderworpen.

Hierbij de „groene“ geschiedenis van FSB

 • 1991 Een ondernemingsovereenkomst over heel het land op het vlak van milieubescherming
 • 1992 Uitbouw van een ondernemingsorganisatie rekening houdend met de milieuregels
 • 1993 Eerste milieuverklaring
 • 1994 Duitse milieuprijs voor Oost-Westfalen-Lippe
 • 1995 ISO 9001 milieuhandboek
 • 1996 EU-eco-audit-certificering; sinds 1996 in de driejaarlijkse certificering volgens ISO 14 001 en EMAS
 • 2008 Toetreding tot de DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) 2009, voorbereiding op ISO 14 025
 • 2010 FSB en SSF zijn wereldwijd de eerste ondernemingen binnen de beslagbranche met milieuproductverklaringen volgens ISO 14 025
 • 2013 Certificering van het bedrijfsbrede energiemanagement volgens ISO 50 001
 • 2014 Milieuproductverklaringen volgens EN 15 804

Milieuproductverklaringen volgens ISO 14 025 en EN 15 804 zijn noodzakelijk voor de certificering van duurzame gebouwen. Het gevolg van de aanzet die in 2007 werd gegeven en o.a. de basis vormde voor de DIN EN-norm 15 804, is ondertussen wereldwijd toonaangevend: dit concept volgt consequent de beoordeling van de hele waardeketen en daarnaast ook van alle fases in de levenscyclus van een gebouw. Voorwaarde zijn productspecifieke ecobalansen die als onafhankelijke en neutrale verificaties van product- en ondernemingsgegevens opgesteld worden. Belangrijke kwalitatieve kenmerken van de ecobalansen zijn niet alleen afzonderlijke, op zichzelf staande, milieurelevante aspecten maar veel meer de beoordeling van de hele waardeketen van een product.

Milieuproductverklaringen (EPD)

Milieuproductverklaringen volgens ISO 14 025 resp. EN 15 804 zijn noodzakelijk voor de certificering van duurzaam gebouwde gebouwen. De consequente formulering van deze tekst, die in 2007 werd opgezet en tegenwoordig o.a. de basis vormt voor de EN-norm 15 804, is intussen wereldwijd toonaangevend: het concept beoogt de consequente beoordeling van de gehele supply-chain en daarnaast ook van alle fases in de levenscyclus van een gebouw. Hierbij wordt gestreefd naar de optimalisatie van alle factoren die invloed ontginning van grondstoffen via de bouw tot de afbraak. Hierbij worden niet alleen de gebruikte constructieve bouwmaterialen in beschouwing genomen, maar ook de gebruikte componenten. Voorwaarde hiervoor zijn productspecifieke ecobalansen die als onafhankelijke en neutrale verificaties van product- en ondernemingsgegevens opgesteld worden.

Belangrijke kwalitatieve kenmerken van de ecobalansen zijn niet alleen afzonderlijke milieurelevante aspecten, maar vooral de beoordeling van de gehele supply-chain van een product.

In dit verband wordt nagegaan hoe milieuvriendelijk het product werd gemaakt, wat de milieu-impact is van het gebruik ervan en hoe het met de recyclebaarheid gesteld is. Onderstaande FSBen SSF-milieuproductverklaringen zijn beschikbaar.

Uiteindelijk blijft de vraag echter: „How green is your business?” U heeft het in de hand.

FSB-verklaringsnummers:

 • 
Deurkrukken, raamkrukken, T300 in aluminium:
  EPD-FSB-2010111-D
 • Deurkrukken, raamkrukken, T300 in edelstaal:
  EPD-FSB-2010211-D
 • Deurkrukken, raamkrukken, EZK-systeem in brons en messing:
  EPD-FSB-2010311-D
 • Barrièrevrij ErgoSystem® (edelstaal):
  EPD-FSB-2010411-D
 • Sloten en sluitplaten:
  EPD-FSB-2010511-D