fsb.de

Persberichten

Vers van de pers

2016

Esthetiek bewijst zich in de details:
venstergrepen van FSB voor smalle profielen

Bij FSB is het een mooie tra­di­tie om pro­duc­ten die qua vorm en functie ge­ves­tig­de waarden zijn, verder te ont­wik­ke­len en voort­du­rend elk detail ervan te ver­be­te­ren. Hierbij houdt de Oost-West­faal­se fa­bri­kant van sys­teem­op­los­sin­gen voor ramen, deuren en barrièrevrij comfort de ver­an­de­ren­de eisen in de ar­chi­tec­tuur steeds goed in de gaten.

Architecten steken de handen uit de mouwen:
nieuwe greepprogramma’s van FSB

FSB vindt dat de keuze voor een deur­kruk altijd gemaakt moet worden binnen de context van de ar­chi­tec­tuur rondom. In zijn vorm­ge­ving com­pri­meert de taal van de ruimte zich.

Het barrièrevrije ErgoSystem® A100 van FSB:
compromisloos in kwaliteit, design en prijsvorming

FSB ziet het ErgoSystem® als een „design-voor-alles”-concept dat zich concentreet op de belangen van mensen in alle leeftijdsgroepen. Het ErgoSystem® bewijst dat barrièrevrijheid tegelijk functioneel en esthetisch kan zijn. Het trotseert modetrends en harmonieert perfect met elk interieur. Deze hoge kwaliteit manifesteert zich niet in het minst in de vele bekroningen: van de AIT Innovatieprijs over red dot tot de ICONIC AWARD. Het ErgoSystem® A100 breidt de familie uit met een variant die speciale voordelen heeft o.a. met betrekking tot de gebruikte kleuren.

2015

Het ErgoSystem® A100 van FSB:
Barrièrevrijheid eenvoudig en budgetaantrekkelijk

FSB breidt het Er­go­Sy­s­tem® uit tot een sys­teem­fa­mi­lie: met het nieuwe Er­go­Sy­s­tem® A100 pre­sen­teert FSB het bud­ge­taan­trek­ke­lij­ke al­ter­na­tief voor Er­go­Sy­s­tem® E300.